Skab værdi for din organisation med en unik sundhedskultur

Med dette intensive kursus for visionære og ansvarlige ledere får du alle byggeklodserne til at skabe en værdifuld sundhedskultur på arbejdspladsen, hvor øget trivsel, mere energi og større arbejdsglæde er afgørende gevinster for dig og dine medarbejdere.

Det lyder måske både som en kompliceret og lang rejse at opbygge en sundhedskultur, men faktisk er det lettere, end du tror – og belønningen er tilsvarende langt større end din investering.

Og lad os lige få punkteret én af de forhastede grundantagelser med det samme – en sundhedskultur på arbejdspladsen handler absolut ikke om, at du skal fortælle dine medarbejdere hvad de skal gøre. Med en sundhedskultur er du derimod med til at sætte nogle rammer, dine medarbejderne får lyst til at drage nytte af i hverdagen.

Skriv direkte til Anette Sams, hvis du vil høre mere om kurset.

Anette Sams
Mail: sams@epoqe.dk
Tlf. nr.: 26 34 33 23.

Du kan også læse mere om kurset nedenfor:


Skærmbillede 2017-11-29 kl. 12.12.17


Slip berøringsangsten og bliv autentisk leder af en unik sundhedskultur
Hvordan kan man som leder skabe en sundhedskultur uden at stigmatisere de syge og favorisere de raske? Hvem har egentlig ansvaret for medarbejdernes sundhed og trivsel, og hvad må man som leder blande sig i? Og hvordan kan man skabe en sundhedskultur uden at tale ned til sine medarbejdere og uden at fjerne alle muligheder for hygge og fejring?

Kompleksiteten af disse spørgsmål er årsag til, at de fleste ledere holder sundhedsagendaen i en armslængde fra stillingsbeskrivelsen, selvom en prioriteret sundhedskultur er et stærkt redskab til trivsel og resultater. Tag på kursus og omdan dilemmaerne til din unikke mulighed for at skabe værdi for både organisation og mennesker.

Selvindsigt er fundament for al god ledelse og derfor starter din sundhedskultur med en guide til at skabe indsigt i dine egne meninger, holdninger og ønsker om din og dine medarbejderes sundhed. Hvad end du er sundhedsforbillede, sundhedsfanatisk eller usund i dine egne og i medarbejdernes øjne, findes der en helt rigtig strategi for dig, til at lede jeres nye sundhedskultur.  For autentisk ledelse er god ledelse, som respekteres af dine medarbejdere, og derfor er dine meninger, holdninger og ønsker et essentielt afsæt for dit arbejde med sundhedskulturen.


Resultater – hvad gør en unik sundhedskultur?
Du opdager hvordan du som autentisk leder vinder respekt, når du tager ansvar for at opbygge en involverende sundhedskultur, der bygger på organisationens egne styrker.

Du flytter fokus fra forhindringer til muligheder i din organisation. Samtidig skaber du resultater på både medarbejderens og virksomhedens bundlinje.

Medarbejderens bundlinje:
En ambitiøs sundhedskultur vil med få midler føre til både kort- og langsigtede sundhedsresultater for den enkelte medarbejder – og dennes familie. På kort sigt vil energien og trivselsniveauet øges både på arbejde og derhjemme. På længere sigt vil risikoen for livsstilssygdomme nedsættes og handlemulighederne for de livsstilssyge vil tydeliggøres. Fællesskabet på arbejdspladsen styrkes af en fælles referenceramme om sundhed på arbejdspladsen. Den private og individuelle sundhed bevares.

Virksomhedens bundlinje:
I Danmark deler medarbejderen og arbejdspladsen udgiften til livsstilssygdomme. Fravær ved sygdom, fravær i forbindelse med de kronisk syges møder med sundhedsvæsnet, hensynet på arbejdspladsen, ja, det er alt sammen virksomhedens lod. En ambitiøs opgradering af virksomhedens sundhedskultur igennem viden og involvering fører til øget produktivitet – og færre omkostninger relateret til sygdom.


Målgruppen
Kursusdagen er målrettet ledere på alle niveauer, som ønsker sig viden, redskaber og inspiration, der gør det muligt at skabe en involverende sundhedskultur, hvor medarbejderne har lyst til at tjekke ind. Det kræver ingen særlige sundhedsforudsætninger at deltage i kurset.


Skærmbillede 2017-11-29 kl. 12.19.31


Kursets opbygning
Kursets indeholder følgende 6 elementer:

 1. Forstå dine dilemmaer, holdninger og ønsker for din og medarbejderes sundhed.
 2. Gennemgang af aktuelle regler på området.
 3. Sundhedsviden kan forene din organisation. Hvilken konkret viden bør du stille til rådighed for medarbejderne?
 4. Gennemgang af cases. Hvad har andre gjort og hvad fik de ud af det?
 5. Konkrete muligheder og værktøjer til at opbygge en sundhedskultur og fejre de rigtige udviklinger i din organisation.
 6. Udarbejdelse af din køreplan mod en unik sundhedskultur. Mulighed for sparring i grupper.
 7. Opfølgning efter kurset med fokus på unikke indsatsområder.

Dit udbytte
Kurset tager udgangspunkt i den nyeste forskning inden for individuel og organisatorisk sundhedsfremme, menings- og forandringsledelse og giver konkrete redskaber, der gør dig i stand til at lede implementeringen af en solid og unik sundhedskultur, der bygger på organisationens styrker.

På kurset får du blandt andet:

 • Overblik over lovgivningen på området,
 • Sparring om de sundhedsmæssige dilemmaer og muligheder, du som leder står overfor,
 • En nuanceret sundhedslogik,
 • En styrkelse af dit autentiske lederskab,
 • Et nyt syn på sundhed som mulighedernes ocean
 • Inspiration fra virksomheder, der allerede har implementeret en unik sundhedskultur
 • En plan for, hvordan du skaber rammer, der sikrer medarbejderne ejerskab over de nye sunde kulturændringer.

Pris, tilmelding og praktiske informationer
Prisen for kurset er kr. 6995,- + moms og inkluderer al kursusmateriale samt fuld forplejning under kurset.

Tilmelding og praktisk information

Kurset afholdes på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V

Efter kurset er der mulighed for opfølgning.

Har du spørgsmål til kurset er du velkommen til at kontakte Anette Sams på sams@epoqe.dk eller via tlf. 26 34 33 23.   

Du tilmelder dig kurset ved at sende en mail til sams@epoqe.dk med oplysning om dit navn, stilling, telefonnummer samt virksomhedens navn, adresse og CVR nummer. Du vil herefter modtage en faktura til indbetaling af kursusafgiften.